Sondaż i błąd statystyczny

mieszkania na sprzedaż Gliwice mieszkania na sprzedaż Gorzów Wielkopolski mieszkania na sprzedaż Kalisz

Sondaż jest rodzajem badania statystycznego, którego celem jest poznanie opinii publicznej na dany temat, albo określenie preferencji jakieś grupy osób. Nie jest jednak możliwe ukazanie precyzyjnych danych, a jedynie przybliżony wynik. Jednakże mimo to sondaż stanowi silny wzorzec na temat panujących trendów, przez co używany jest w wielu dziedzinach życia i nauki, m. in. w handlu w celu poznania preferencji konsumentów, w celu tworzenia prognoz wyborczych podczas wyborów, czy aby poznać zdanie społeczeństwa na jakiś ważny, powszechny, społeczny temat.

Aby wynik uzyskany w sondażu był prawidłowy, badanie należy przeprowadzić na zróżnicowanej grupie osób, w której gronie znajdą się osoby w różnym wieku, z innych grup społecznych czy zawodowych. Istnieją wyspecjalizowane firmy zajmujące się przeprowadzaniem sondaży, w Polsce najpopularniejsze to CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej i OBOP – Ośrodek Badania Opinii Publicznej.

wykres

W sondażu, jak w każdym badaniu statystycznym, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Wynika to z tego, że jest to rodzaj badania indukcyjnego, w którym na podstawie małej próby (czyli części populacji) wnioskuje się o upodobaniach całej populacji. Wnioskowanie takie jest więc z założenia obarczone ryzykiem wystąpienia błędu.

Aby go wyeliminować należałoby przeprowadzić badanie pełne, zamiast częściowego, jednakże przeprowadzenie takowego jest właściwie niemożliwe. Wiązałoby się to bowiem z niewspółmiernie dużymi kosztami, czasem jaki należałoby poświęcić na jego wykonanie, a dodatkowo badania całościowe są narażone na wystąpienie innych błędów statystycznych, zatem ich wykonanie również nie gwarantuje idealnego wyniku.

Dla każdego badania można ustalić wielkość błędu statystycznego. Innymi słowy można założyć, z określonym wysokim prawdopodobieństwem, iż odsetek z próby badania nie będzie się różnił od odsetka w populacji o więcej niż wskazany błąd statystyczny. Do określenia wysokości błędy statystycznego służy wzór matematyczny.

  • client
  • client
  • client
  • client
  • client
  • client