Statystyka - definicja

Statystyka jest nauką zajmującą się pozyskiwaniem, prezentacją oraz analizą danych, posługując się w tym celu jedną z kilku dostępnych metod. Efektem tych działań jest opisanie prawidłowości pewnych zjawisk masowych, a mimo iż badacze wybierają w tym celu określoną metodę, to ich działania zawsze przebiegają według pewnego schematu.

Metody statystyczne

Aby badanie statystyczne można było uznać za przeprowadzone właściwie musi ono spełniać określone kryteria, mianowicie obejmować zbiorowość statystyczną (populację), musi określać prawidłowości jakie tę zbiorowość charakteryzują, przy czym prawidłowości te powinny dotyczyć zmiennych cech statystycznych.

Badanie statystyczne

Badanie statystyczne jest ogółem działań, prowadzonych w celu pozyskiwania danych i poznania prawidłowości w występowaniu zjawisk masowych. Ich przedmiotem są określone zbiorowości (populacje), stanowiące zbiór powiązanych ze sobą jednostek, które mimo to nie są identyczne.

statystyka
Historia statystyki

Statystyka jest obecnie dziedziną wykorzystywaną powszechnie w wielu gałęziach nauki oraz w życiu codziennym, ale pierwsze jej praktyczne zastosowanie zauważono już w starożytności. Zajmowali się nią uczeni w rozwiniętych krajach, a pierwsze badania statystyczne datowane są na ok. 2000 lat p. n. e. Wtedy to przeprowadzono spisy ludności w Chinach i Egipcie. Podobne statystki oraz rejestry na potrzeby administracji publicznej prowadzono również w Cesarstwie Rzymskim,

Zobacz więcej!

Skale pomiarowe w statystyce

W statystyce niezmiernie ważne jest właściwe zebranie danych, czyli zmiennych, do czego służą różne rodzaje skal pomiarowych. Na wybór konkretnej z nich wpływ ma przede wszystkim rodzaj przeprowadzanego badania, a także dane, jakie badający chce zebrać.

Czytaj całość
skala
wykres

Sondaż i błąd statystyczny

Sondaż jest rodzajem badania statystycznego, którego celem jest poznanie opinii publicznej na dany temat, albo określenie preferencji jakieś grupy osób. Nie jest jednak możliwe ukazanie precyzyjnych danych, a jedynie przybliżony wynik.

Czytaj całość
  • client
  • client
  • client
  • client
  • client
  • client